T.C. İçişleri Bakanlığı


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

Sayı   :  71188846-250-1761                                                                                                                                                                                22/01/2015

Konu  :  Görüntü kirliliği

 

 

 

 

 

 

İlgi :  a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19/12/2014 tarih ve 2014/26 nolu Genelgesi
          b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23/12/2014 tarih ve 16365 sayılı yazısı.

 

 

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan ilgi (b) yazıda; mevcut ve yeni yapılaşmalarda, yol güzergahlarında ve kaldırımlarda görüntü kirliliğinin önüne geçilebilmesi ve kentlerimize görsel kimlik kazandırılması amacıyla tedbirlerin alınması, alınan tedbirler kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılması, düzenlemeler kapsamındaki yapılaşmaların denetlenmesi ve yapılara düzenlenen belgelerin bu kapsamda alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi ile ilgili ilgi (a) Genelge yayımlandığı belirtilerek, Genelgede belirtilen hususlar çerçevesinde mahalli idarelerce gerekli tedbirlerin alınması istenilmektedir.

          Konunun iliniz dâhilindeki mahalli idarelere duyurulması hususunda;

          Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

 Enver SALİHOĞLU
    Bakan a.  Vali 
 Müsteşar Yardımcısı

 

EK :

İlgi (a) yazı
İlgi (b) Genelge

 

DAĞITIM :

Gereği:

Bilgi:

81 İl Valiliğine

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA
(Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü)